Låt oss lära oss om solenergi

Människor vill ta sig runt snabbt, hålla sig varm, lysa upp natten och titta på Netflix. Men energin att köra bilar, värma hus, tända lampor och streama shower måste komma någonstans ifrån. I många fall kommer det från fossila bränslen. Bensin och kol skapar dock växthusgaser som bidrar till klimatförändringarna. Andra energikällor behövs.

Har du någonsin undrat hur solenergi blir elektricitet? Denna video har dig täckt.

En av dem är solen. Ett alternativ till dessa fossila bränslen är solenergi. De stora panelerna som täcker din grannes tak är ett vanligt exempel på solenergi. Dessa paneler är täckta med fotovoltaiska celler som omvandlar ljusenergi till elektricitet genom att skörda fotoner. Fotoner är små ljuspartiklar. De exciterar negativt laddade elektroner i solpanelen. Elektronerna lossnar från atomerna de är fästa vid. När elektronerna rör sig skapar de elektricitet. Att fånga den elektriciteten hjälper oss att driva våra bilar, datorer och mer.

Forskare försöker förbättra solenergiproduktionen på många sätt, inklusive genom att göra den mer effektiv. Vissa arbetar med genomskinliga solpaneler som kan ta ut energi från växthus. Andra skapar solelnät som också kan rena dricksvatten. Och några designar solkraftsnät som kan målas på vilken yta som helst.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*