Takbesiktning kan rädda ditt hus

Tak

Är du villaägare så vet du hur viktigt det är med ett tak som skyddar hela ditt hem. Minsta lilla fel kan få oöverstigliga konsekvenser. Därför är det viktigt att du säkerställer med jämna mellanrum att ditt hustak mår som det ska. I den här artikeln berättar vi mer om takbesiktning som säkerställer ditt hus fortlevnad.

Två varianter av takbesiktningar

När du befinner dig i ett läge att du vill ta kontakt med ett proffs med stor erfarenhet inom takbesiktning så brukar dessa dela in besiktningen i antingen en statusbesiktning eller en entreprenadbesiktning. Det kan vara bra att känna till dessa två varianter. Är det en statusbesiktning så handlar det om en takbesiktning och en takgenomgång för att se hur taket egentligen mår. Det kan vara länge sedan det byggdes och då är en statusbesiktning en slags temperaturmätare hur taket mår just nu. En entreprenadbesiktning är ifall taket är nylagt eller omgjort och ifall entreprenadens genomförande skall granskas. I båda fallen granskar takbesiktningen takets mående men det är stor skillnad i syftet. 

Är en takbesiktning dyr?

Du bör göra en takbesiktning med jämna mellanrum. Gör du det så har du en chans att åtgärda eventuella fel och brister innan de utvecklas till katastrofer. Detta gör att regelbundna takbesiktningar gör att du sparar pengar i det längre perspektivet. En takbesiktning kan således rädda dig ifrån dyrare utgifter senare. Vid en takbesiktning får du en rekommendation om vad du ska göra för att taket ska hålla även fortsättningsvis. Detta gör att du kan enkelt åtgärda småfel tidigt. Ett taks utseende är inte det som fäller avgörandet kring måendet. Det kan på utsidan se väldigt bra ut, men stommarna kan vara angripna, vilket inte syns utifrån. Det omvända gäller också. Ett tak som ser slitet ut kanske enbart behöver en takrengöring eller en ommålning så blir det som nytt igen.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*