Ny Jämförelsesajt som har Större Fokus på Grön El

Med jämförelser kan man snabbare se vilka fördelar och nackdelar man får överväga med de olika alternativen. Man kan även få information som man inte tänkte på från början eller ens hade någon aning om.

Med hjälp av smarta verktyg på internet är det möjligt att genomföra jämförelser av elpriser och elavtal. På marknaden finns över hundra elbolag och det hade krävt otal timmar om man själv skulle söka upp informationen hos varje elbolag. Så det är tvivelaktigt om någon hade varit intresserad av att sätta igång med detta arbetsamma projekt.

Det är ju en del faktorer man behöver tänka på vid jämförelserna och ens geografiska läge kan utgöra stor skillnad på vilket elbolag som har det bästa alternativet åt en. Sen behöver man ta hänsyn till ens boendeform och hur många kWh som går åt varje månad. Kontrollera förbrukningen på dina elräkningar eller om du har all information på en app.

Det är en god idé för dig att använda en jämförelsesajt som inkluderar så många elbolag som möjligt under jämförelserna Då är du mer säker på att du kommer finna det bästa elavtalet enligt dina kriterier och prioriteringar. På sajten https://elyn.se skriver du in ditt postnummer, hur hög elförbrukning ditt hushåll har och om du är intresserad av att ha ett bundet eller obundet avtal.

Du kommer snabbt lära dig

Om du är en av dem som känner att detta kan bli ett tröttsamt projekt, även om du får snabb hjälp av jämförelsesajten, är det bra om du motiverar dig med att du kan spara en större summa pengar genom att söka fram ett bättre elavtal. Ju mer el ditt hushåll förbrukar, desto större summa pengar kan du spara.

Dessutom brukar det gå snabbare än man tror och att lära sig förstå de olika begreppen och vad man ska fokusera på. Du får all information du behöver på Elyn och det kan vara en klok idé att läsa igenom allt, för att vara mer säker på att du prioriterar faktorerna på det bästa sättet för dig.

Gällande kostnader på elavtalet kan det finnas både rörliga och fasta varianter, och det handlar inte enbart om kWh priset. Många gånger tillkommer påslag och andra avgifter, som ibland inte är tydliga för konsumenterna. På räkningen ser det ut som mindre summor jämfört med vad man betalar för elförbrukningen. Men man kan ju räkna på dem för ett helt år och se hur hög den summan blir. Tänk att kunna minska på både den summan och kostnaden för sin elförbrukning. Sen kan man även tänka på att med ett lägre kWh pris blir även påslaget lägre. Alltså påverkas två typer av kostnader positivt genom att byta till elavtal med lägre elpris.

Miljöavtal med god kvalité

Oavsett hur mycket information du vill ta in gällande elavtal ska du alltid titta på totalkostnaden på ditt elavtal. Vilket du snabbt får fram med en jämförelsetjänst. Se även över hur deras kundomdöme ser ut. Vad har nya och gamla kunder att säga om bolaget och deras avtal?

Hänsyn till vår miljö är en faktor som allt fler svenska konsumenter prioriterar. Med elavtal kan man snabbt och smidigt söka efter grön energi, med hjälp av filtrering med orden “Bra Miljöval”. Med den funktionen kommer man endast få fram så kallade miljöavtal. 

En klassisk myt säger att miljövänliga val alltid kommer att leda till högre kostnader. Dock är detta inte alltid en sanning. Priset beror som sagt på olika faktorer så låt inte det stoppa ditt sökande. Dessutom kan det till och med sluta med att du får ett nytt elavtal med lägre kostnader jämfört med det du har i nuläget och dessutom med grön energi.

Miljöavtal med olika förnybara källor

Genom att använda sig av förnybara källor som energi påverkas miljön inte lika kraftigt och de man oftast pratar om är vindkraftverk, vattenkraft, solceller och biobränsle. Intresset för solceller blir allt vanligare för privata hushåll. 

Även om det kan bli en kostsam investering så finns det fler alternativ på marknaden idag och det har också visat sig att man kan tjäna in denna investering på enstaka år. Dessutom ökar intresset för att det är snällare mot miljön. Med ett större utbud av olika typer av solceller kan fler investera i dem. 

Biobränsle används också av många svenska hushåll, men främst för att producera värme. Vilket organiskt bränsle som används kan vara flytande, i gasform eller fasta former som ved eller pellets. Det mest optimala för miljön är att använda sig av restprodukter inom jordbruket. 

Det diskuteras om att solenergi och bioenergi kommer att ta över allt mer på elmarknaden. Dock kan det ha stor betydelse på var i vårt avlånga land man behöver sin el. Ett exempel är att hushåll i södra delen av landet använder sig av mer el jämfört med norra delen. Vilket bland annat kan bero på att befolkningsmängden är högre i söder och att det finns fler industrier och lantbruk i södra Sverige, som har hög elförbrukning.

Föredrar du ett rörligt eller fast elavtal?

Om man ska välja fast eller rörligt elpris tycks vara det svåraste för konsumenterna att bestämma sig för. Det finns såklart fördelar med båda pristyperna och man vet inte hur elmarknaden påverkas om exempelvis ett år. De konsumenter som vill veta hur mycket de ska betala väljer vanligen fast pris och med en längre bindningstid.

Andra konsumenter väljer istället att chansa med att binda upp sig till ett rörligt elpris. Då finns det ju flera chanser till att man får det lägsta elpriset som finns på elmarknaden. Dock kan man andra perioder under året hamna på skyhöga elpriser. Därav blir det också mer vanligt att de som väljer ett rörligt elpris bestämmer sig för en kortare bindningstid.

Fundera på vad du är mest bekväm med. Om du är duktig på att mer regelbundet hålla koll på elmarknaden kan det bli lönsamt för dig med rörligt pris. Och skulle du vilja ändra till fast pris har du ju inte en längre bindningstid som utgör ett hinder och kan därmed relativt snart byta till ett fast elpris.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*